تماس باما

مجموعه ما

سوالات و پاسخهای پرطرفدار و پر تکرار

1آدرس مجموعه پارسیان ترابر توس چیست؟
خراسان رضوی ، مشهد ، کیلومتر 15 جاده قوچان (بزرگراه آسیایی) ، نرسیده به کارخانه صبا
2شماره تماس مجموعه پارسیان ترابر توس چند میباشد؟
3 - 35414540 - 051 و 5 - 32672260 - 051

لطفا قبل از ارسال پیام
پرسش و پاسخ های بالا را بررسی کنید ، شاید جواب خود را پیدا کردید

ثبت سفارش