درباره ما

 

مجموعه پارسیان ترابر توس


شرکت حمل و نقل به همراه پایانه بار خصوصی و بیش از نیم قرن تجربه و دارای مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین و غیر سنگین واقع در پایانه بار
 


 
 

ثبت سفارش